top of page

TMD DĄBROWSKI PHARMA TRANSPORT S.K.A.

Kotwica 1

ul. Góry Warszawskie 41, 05-462 Wiązowna
NIP: 5322099018
REGON: 522184177
KRS: 0000968979
Kapitał zakładowy: 50 000,00 ZŁ (wpłacony w całości)
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Kotwica 1

Kontakt

TMD DĄBROWSKI PHARMA TRANSPORT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Góry Warszawskie 41
05-462 Wiązowna

(+48) 22 615 45 50

Standing Meeting
Kotwica 1
bottom of page