top of page

Postępowanie w przypadku powstania szkody komunikacyjnej

Na stronie dowiesz się w jaki sposób postąpić jeżeli wydarzy się wypadek komunikacyjny

 

Zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi do podstawowych obowiązków osoby uczestniczącej w wypadku należą: 


bottom of page