top of page

Instrukcja dotycząca dokumentacji transportowej

Poniżej opisano sposób w jaki należy kompletować i opisywać dokumentację transportową.

Każdy zestaw dokumentów (CMR, Liefershein, list przewozowy, wydruk temperatury, itp.) musi być spięty lub złożony w sposób sugerujący odrębność zestawu dokumentacji.

  • Na górze CMR należy opisać numer zlecenia z aplikacji FireTMS Driver

  • Kierowca ma obowiązek sprawdzić ilość towaru wpisanego w dokumentacji przewozowej ze stanem faktycznym, w przypadku wszelkich niezgodności z dokumentacją należy niezwłocznie powiadomić spedytora

  • Dokumenty muszą być czyste i bez zagnieceń

  • W przypadku wysyłki dokumentów pocztą do firmy kierowca ma obowiązek pozostawienia jednej kopii CMR i zrobienia zdjęć wysyłanej dokumentacji oraz wysłanie jej do biura na Viber lub WhatsApp pod numer 572-353-921 - dotyczy tylko w przypadku wysyłki pocztą

  • Każdy kierowca ma obowiązek raz na 2 tygodnie skontaktować się ze spedytorem w jaki sposób wysłać dokumenty do biura (pocztą lub przekazanie dokumentów innemu kierowcy)

  • Po powrocie z delegacji zdawane dokumenty transportowe razem z kartą drogową i kwitami muszą stanowić jedną całość najlepiej, aby były spakowane w koszulce


 

Dok..png
bottom of page