top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

KARTA DROGOWA

UWAGA:

Podstawą rozliczenia delegacji jest prawidłowo wypełniona karta. Proszę przed oddaniem karty sprawdzić poprawność uzupełnionych pól. Karty, które nie będą wypełnione nie zostaną przyjęte. Konieczne jest numerowanie paragonów zgodnie z numerami na wypełnionej w karcie liście. Wydatki własne muszą być każdorazowo potwierdzone z przełożonym oraz wyraźnie opisane w karcie. Wydatki będą przeliczane po cenie zakupu.

Wzór_KARTA DROGOWA1_Strona_1.jpg

W tej sekcji muszą zostać wypełnione pola jak w przykładzie, w przypadku zmiany auta podajemy dokładnie te same dane z godziną zmiany auta.

Należy wpisać przekroczenie granic tylko z Polską. 

Wszystkie tankowania paliwa i Adblue muszą zostać wpisane i opisane, którą kartą zostały opłacone.

Należy wypisać wszelkie wydatki gotówkowe oraz płacone kartą. Każdy paragon musi być na odwrocie opisany czego dotyczy i jaki jest jego numer w karcie drogowej oraz kwity mają być osobno podzielone na wydatki i paliwo. Należy podsumować wszystkie wydatki oraz wpisać kwotę pieniędzy do zwrotu.

W kolumnie zlecenia należy wpisać otrzymany w aplikacji numer zlecenia

Wzór_KARTA DROGOWA1_Strona_2.jpg
bottom of page